سولاریوم THE i9

بزرگ ترین تجربه برنزه عمودی در جهان است. بدون درز قهوهای مایل به زرد می تواند در سراسر در حالی که بدن خود را به دست آورد شما فضای کافی برای احساس رایگان و شل کنید.
به برق وصل کردن تلفن خود و یا فرد آهنگ برای مطابقت با شما خلق و خوی. ویژگی های حق بیمه شامل ساخته شده است در تهویه مطبوع سیستم تضمین شارژ تازه و هیجان انگیز، همچنین به عنوان یک قهوهای مایل به زرد سالم است.

از زبان مشتریان ما بخوانید