سولاریوم Q22

Q22 خواهد شد و در هر اتاق نگاه فوق العاده شیک است. آن را تا بیش از حق درخواست تجدید نظر و شگفت انگیز آن بسته بندی شده است با ویژگی های مطمئن شوید که برای تحت تاثیر قرار دادن.
با کنترل تماس های شخصی 2.0 را به ارمغان می آورد دولت از هنر، لوکس به تجربه شخصی سلامتی. شما می توانید بناز پروردن جسم و ذهن با ویژگی های حسی به عنوان یک usch سیستم سرگرمی، آروماتراپی، نسیم آب و سلامتی آرامش بخش برای تلفن های موبایل.

از زبان مشتریان ما بخوانید