سولاریوم i6

راز کامل تمام بدن قهوهای مایل به زرد I6 است، با 42 Sunfit XL3 180W حق بیمه لامپ (190 سانتیمتر) در تمام طول. آسان برای دسترسی به و به خوبی طراحی شده برای هر فضا. این می تواند با زاویه ای اطاقک حال تغییر خود را که فوق العاده است برای استفاده، عملا در هر نقطه آمده است.

از زبان مشتریان ما بخوانید