سولاریوم KSUN

کنسانتره نوآوری و طراحی: ksun پر جنب و جوش و پیچیده، فنی و قابل اعتماد بیش از یک حمام خورشیدی است. 2M لامپ برنزه حتی به سرعت افراد بلند قد، تهویه قابل تنظیم "برنامه خنک کننده،" برای یک گردباد از طراوت، بلندگوهای رادیو "سیستم صوتی" به حمام افتاب گرفتن و استراحت، هیچ منطقه خاکستری با "نه سایه منطقه" به برنزه تمام بدن خود را.

از زبان مشتریان ما بخوانید