سولاریوم Professional

لوله 38 ضربه بالا
6 و اتصالات برای سلاح
4 تقویت شفت
3 X 400W توپ و صورت

از زبان مشتریان ما بخوانید