سولاریوم magnum Smart 44

Novеlty از سال 2013 - عمودی افتاب SonneX مگنوم خیلی هوشمند.
SonneX مگنوم هوشمند افتاب، ایده کار از یک سوکت معمولی است! این واقعی رخنه! در حال حاضر هیچ نیاز به اتصال به منابع انرژی جدید وجود دارد، 230 V خواهد بود کاملا به اندازه کافی برای کار عالی از SonneX مگنوم هوشمند!
SonneX مگنوم هوشمند است که سبک کلاسیک بی گناه، ذاتی در کل خط جدید از تاسیسات برای برنزه شدن مصنوعی و مراقبت از پوست SonneX مگنوم.

از زبان مشتریان ما بخوانید