سولاریوم Changing Room

a "گوشه برنزه شدن" واقعی، آماده استقبال از شما و مشتریان شما، بدون هیچ گونه نیاز به ساخت دیوار و یا به تغییر فضای موجود خود را. خود شامل پایه، lightstructure، بسته شدن ایمنی. توجه به جزئیات و طراحی برتر، با آشیانه و آینه گنجانده شده است. در حال حاضر این امکان وجود دارد که بیش-Q پزشکی برج برنزه شدن در فضای مشابه.

از زبان مشتریان ما بخوانید