سولاریوم Luxura X10

مدل شاخص ST 64 ایستاده است. این ساعت با 64 لوله قدرت 200W (2M) مجهز شده است. فضای داخلی راحتی غیر معمول، به دلیل ST64، خورشید قدرتمند ترین، همیشه در اندازه کاهش می یابد به حداقل برساند.

از زبان مشتریان ما بخوانید