سولاریوم Luxura V7

Luxura V7 بسیار چشمگیر است بدون در نظر گرفتن مقدار زیادی از اتاق! در داخل کابین برنزه عمودی است، فضای زیادی را که بدان معنی است که مشتریان می توانند آزادانه در طول جلسه برنزه ایستاده حرکت وجود دارد. این یک تجربه خاص برای مشتریان خود، با 48 لوله های برنزه شدن تولید حتی قهوهای مایل به زرد در سراسر.نورپردازی های تزئینی توجه بیشتری را به این آفتاب دوش و جذاب به عنوان آن می ایستد وجود دارد به زیبایی روشن: شما می توانید رنگ کامل (عمیق زرد، ابدی آبی، دلپذیر آهک، مروارید سفید و یا زرق و برق نسخه) که متناسب با سبک شما شرکت از طیف گسترده ای را انتخاب کنید .

از زبان مشتریان ما بخوانید