سولاریوم PRESTIGE 1200

بهترین عملکرد در برنزه کردن پوست و شاسی بزرگ را قدر و منزلت 1200 برای برجسته واقعی است.قابل توجه نشان می دهد نور LED و طراحی بی نظیر اسیر مشتریان خود را حتی در نگاه اول. اولین ها جهانی مانند NFC اتصال و مرکز کنترل ارائه راحتی برنزه nichtgekannten و شما را به عنوان اپراتور برای کار با دستگاه راحت تر از همیشه. با عملکرد هوشمند، ما باید قدرت برنزه شدن در بدن کامل: موقعیت های مختلف از لامپ است متعادل کننده شده توسط کنترل هوشمند از لامپ UV. بنابراین همه در اطراف یکنواخت و تا 30٪ بیشتر شدید قهوهای مایل به زرد به دست آمده است.

از زبان مشتریان ما بخوانید