سولاریوم Lounge

Ergoline انجمن باز می شود تا ابعاد تازه. در قسمت بیرونی - موتیف شیوه زندگی فوق العاده. در داخل کشور، - راحتی کلاس اول. کابین یکپارچه راحت با هر ویژگی مورد نیاز برای ایجاد شدن تغییر یک تجربه راحت مجهز شده است. عملکرد بالا لامپ UV با 2 متر تبدیل انجمن به برج قدرت.

از زبان مشتریان ما بخوانید