سولاریوم SUPERTOWER 48

مانند سری ST 42، ST48 افزایش کارایی با 48 لوله 200W.بهینه سازی فضای داخلی، طراحی های جدید،، همه چیز فراهم شده است برای اطمینان از کامل حتی قهوهای مایل به زرد در دقیقه.

از زبان مشتریان ما بخوانید