سولاریوم INFINITY

لذت بردن از طراحی INFINITY، مربوط به اینده و مدرن است. هرگز افتاب دیگری در این گروه اثر های زیادی را در اتاق نشیمن خود را به عنوان INFINITY داشته باشد. استاندارد مجهز به PureLight، PureCooler، PureControl و خیلی بیشتر، INFINITY را با بهترین قیمت / کیفیت در کلاس خود با 2 چهره نسبت فشار بالا است.

از زبان مشتریان ما بخوانید