لامپ HiTan VHR

علاوه بر این بسیار قوی و تهاجمی به خانواده VHR از لامپ، HI-TAN VHR است UVA هیولا و یک مشت پر از UVB - است و برای یک برنامه قرار گرفتن در معرض بسیار کوتاه طراحی شده است. (HI-TAN VHR است سازگار به هر لامپ Cosmedico دیگر نیست).

از زبان مشتریان ما بخوانید