ترانس سولاریوم، فروش ترانس، فروش بالاست سولاریوم

ترانس لامپ سولاریوم

60Hz قدرت کامل یا 60HZ اقتصاد تجهیزات تولید کنندگان در سراسر سهام جهان شهرت خود را در فن آوری CosmoPower. سیستم ما بالاست، شروع و ignitors ارائه خروجی UV حداکثر و بهترین عملکرد مطلق است. با توجه به چراغ های مساوی از هر نوع، سیستم CosmoPower Cosmedico در یک سیستم عمومی و نور معمولی در هر زمان بهتر.

از زبان مشتریان ما بخوانید