7sun Dark Flash

 

شتاب دهنده لوسیون برنزه بسیار قوی برای مراقبت از پوست. این پوست شما درخشندگی مطلق را.دوز دو برابر از روغن آرگان مراکش فراهم می کند هیدراتاسیون فوق العاده قوی، تغذیه و بازسازی پوست برنزه و چین و چروک جلوگیری می کند.
مجتمع سیلیکون اضافی پوست ابریشمی صاف، نرم و دلپذیر به لمس.

از زبان مشتریان ما بخوانید