Ambrosia 360 Complete® Bronzer

 
  • جشن چشم خود را در خوش طعم، قدرت تاریک 12 Bronzers 
  • حداکثر نتایج و افزایش رنگ تیره با مرحله 2 CuO2 ® و TRF2010 
  • ارائه می دهد پوست شب تاب، ظاهر تابشی با مجتمع سریع یک ÑÇ گ 
  • عملکرد مبارزه با سن دو با میکرو انتشار ویتا C و E فاکتور تجدید 
  • تبلیغ محکم تر، بیشتر ظاهر contoured با برطرف کننده کافئین

از زبان مشتریان ما بخوانید