Infiniti® Bronzer

 
  • دستیابی به رنگ تیره فوری با غنی، Bronzers زیبا 
  • رنگ بازی ™ مخلوط تعارف پوست با ظریف عناصر انعکاس برای پنهان کردن عیوب کوچک و ارائه تابشی، پایان متعادل هر دو در داخل و خارج از تخت های برنزه 
  • نفت رایگان، فرمول سبک infuses پوست با رطوبت در حالی که می روم شما را شگفت انگیز به لمس 
  • 4everlast ™ فن آوری فراهم می کند عمیق تر، رنگ دیگر به مدت بیش از همه نتایج: از شماره زرق و برق دار 
  • حداکثر نتایج و افزایش رنگ تیره با Cu02 ® و TRF 2010 ™

از زبان مشتریان ما بخوانید